Tutkimus

Taloustieteen laitoksella tehdään aktiivista tutkimusta. Monet tutkimushankkeet toteutetaan yhteistyössä Economicumin muiden yksiköiden kanssa Helsinki Center of Economic Researchin (HECER) puitteissa.

Taloustieteen laitoksen erityisiä vahvuusalueita tutkimuksessa ovat:

 • mikrotaloustieteen teoria,
 • empiirinen mikrotaloustiede sekä
 • soveltava mikrotaloustiede (mm. ympäristötalous, työmarkkinat, henkilöstön taloustiede, tuottavuustutkimus, kilpailuteoria ja peliteoria).

Laitoksen kuusi professoria, Pertti Haaparanta, Pekka Ilmakunnas, Matti Liski, Matti Pohjola, Marko Terviö ja Juuso Välimäki ovat kukin oman erityisalansa arvostettuja tutkijoita. Aktiivisen tutkimustyön lisäksi professorit johtavat useita projekteja sekä osallistuvat asiantuntijoina yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksenteon valmisteluun.

Ajankohtainen tutkimus

Laitoksen tämänhetkinen tutkimus painottuu seuraaviin alueisiin:

Mikrotaloustieteen teoria

 • Dynaamisen kannustamisen teoria
 • Luonnonvara- ja energiamarkkinoiden strategiset mallit
 • Dynaaminen henkilöstön taloustiede
 • Asuntomarkkinat, toimialan dynamiikka, informaatioteknologia ja taloustiede

Empiirinen mikrotaloustiede

 • Rekisteritietojen yhdistäminen: Ohjelman arviointi
 • Työn taloustiede
 • Koulutuksen taloustiede
 • Tietyillä markkinoilla tapahtuneiden instituutiomuutosten analyysi

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 31.05.2018.