Opiskelu

Taloustieteen laitos käsittää yhden aineen, taloustieteen, jossa tarjotaan perustutkintotasolla kandidaattiohjelma ja maisteriohjelma. Taloustieteen jatkokoulutus tähtää ensisijassa tohtorin tutkintoon, mutta halutessaan jatko-opiskelija voi suorittaa myös kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Taloustiede on myös suosittu sivuaine kauppakorkeakoulun muiden kandidaatti- ja maisteriohjelmien opiskelijoiden keskuudessa.

Taloustiede antaa kokonaiskuvan talouselämästä ja ympäristöstä, jonka sisällä yritys toimii, sekä toisaalta tarjoaa sellaisia analysointivalmiuksia, joille nopeasti muuttuvassa talouselämässä löytyy kysyntää. Taloustiede auttaa vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin: Miksi toiset maat ovat rikkaita ja toiset köyhiä? Mistä talouskasvu oikein syntyy? Mikä on inno­vaatioiden merkitys? Miten korot, osakekurssit ja valuuttakurssit määräytyvät? Mistä työttömyys joh­tuu? Pitäisikö köyhimpien kehitysmaiden velat antaa anteeksi? Millainen on hyvä palkka- ja kannustinjärjestelmä?

KY Economics - Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö - osallistuu taloustieteen opetuksen kehittämiseen yhteistyössä aineen laitoksen kanssa. KY Economics järjestää taloustieteeseen liittyviä tapahtumia sekä pyrkii edistämään yhteiskunnallista ja talouspoliittista keskustelua opiskelijoiden keskuudessa. Näiden ohella KY Economics tarjoaa erityisesti taloustieteen opiskelijoille suunnattuja tapahtumia, kuten yritysvierailuja ja urailtoja sekä opintomatkoja.

Perustutkinto-opinnot

Tohtoriopinnot

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 04.03.2015.