Tohtoriopinnot

Taloustieteen jatkokoulutus tähtää ensisijassa tohtorin tutkintoon, mutta halutessaan jatko-opiskelija voi suorittaa myös kauppatieteiden lisensiaatin tutkinnon. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tieteellinen jatkokoulutus järjestetään tohtoriohjelmana, johon kaikki koulussa jatko-opintojaan suorittavat opiskelijat kuuluvat. Tohtoriohjelmaa ja siihen hakua koordinoi Tohtorikoulutuskeskus.

Taloustieteen tohtorintutkinnon opetus järjestetään yhdessä Kansantaloustieteen valtakunnallisen jatkokoulutusohjelman (KAVA) kanssa, joka tunnetaan paremmin englanninkielisellä nimellään Finnish Doctoral Programme in Economics (FDPE). Taloustieteen laitoksella jatko-opinnoista vastaava professori on Matti Liski.

Tohtorin tutkinto on tutkijan ammattitutkinto. Sen saavuttaneella henkilöllä on koulutukselliset valmiudet tehdä vaativaa tieteellistä tutkimusta omalla tieteenalallaan. Taloustieteen tohtoriopinnot poikkeavat monien muiden tieteenalojen tohtoriopinnoista siinä, että kansainvälisen käytännön mukaan kaikille tuleville tohtoreille halutaan antaa varsin laaja perusosaaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki taloustieteen jatko-opiskelijat suorittavat laajat kurssit mikro- ja makroteoriassa sekä ekonometriassa. Tämän lisäksi järjestetään vuosittain alaltaan vaihtuvia erityiskursseja. Tutkimustyöseminaareja järjestetään lukukausittain.

Tohtorin tutkinto taloustieteessä antaa hyvät valmiudet tutkimustyöhön ja julkisen ja yksityisen sektorin asiantuntijatehtäviin, joista esimerkkejä ovat rahoitusalan asiantuntijatehtävät (Suomen Pankki, pankit, sijoitusyhtiöt), politiikan suunnittelutehtävät (työllisyyspolitiikka, teollisuus- ja innovaatiopolitiikka, kilpailupolitiikka, kehitysyhteistyö, koulutuspolitiikka) sekä konsulttitehtävät (yritysrahoitus, yrityskonsultointi, kilpailuoikeudellinen konsultointi).

Kauppakorkeakoulun taloustieteen laitoksen vahvuusalueita ovat kansainvälinen talous (ml. kehitysmaiden talous), rahoituksen talous, sekä soveltava mikrotaloustiede (mm. ympäristötalous, työmarkkinat, henkilöstön taloustiede, tuottavuustutkimus, kilpailuteoria, peliteoria).

Sivusta vastaa: | Viimeksi päivitetty: 02.02.2015.